My Time Capsuleis the place where you can put your dreams and hopes, where you can send a message to the future. You choose the message, you choose the time, you create a Time Capsule.


Last Time Capsules Revealed

If you didn't create a Time Capsule yet, do it now! It's easy and in the future will give you alot of fun.Time Capsule from Ufuk submitted on 17/09/2017 Print E-mail
Tuesday, 17 October 2017 00:00

The following Time Capsule has been submitted by Ufuk on 17/09/2017.

Personal Information
Name Ufuk
Submission Date 17/09/2017
Time Capsule Date 17/10/2017
Sex Male

The main message is:

"KEEP IT UP!"

 
Time Capsule from Gulin submitted on 17/09/2017 Print E-mail
Tuesday, 17 October 2017 00:00

The following Time Capsule has been submitted by Gulin on 17/09/2017.

Personal Information
Name Gulin
Submission Date 17/09/2017
Time Capsule Date 17/10/2017
Sex Male

The main message is:

"Kongre benim için o kadar güzel bir zamanda gerçekle?ti ki,Q4 e seçikemedim ama burdaki insanlar beni çok motive etti. Bu mesaj bana geldi?inde hala vazgeçmemi? oldu?umu görmem dile?iyle"

 
Time Capsule from Fatma submitted on 17/09/2017 Print E-mail
Tuesday, 17 October 2017 00:00

The following Time Capsule has been submitted by Fatma on 17/09/2017.

Personal Information
Name Fatma
Submission Date 17/09/2017
Time Capsule Date 17/10/2017
Sex Male

The main message is:

"Umar?m mutlu ediyorsundur kendini ve sevdiklerini suan s?k?nt? bu ve düzeltmek istedi?inde bu biliyorsun. Sende katlanilmasi zor birisin. Anlay?? göster. Sevgini tamami ile göstermezsen hicbir ?ey olmayacak.sadece göstermeni istiyorum .vazgeçme ne olursa olsun."

 
Time Capsule from ESRA submitted on 17/09/2017 Print E-mail
Tuesday, 17 October 2017 00:00

The following Time Capsule has been submitted by ESRA on 17/09/2017.

Personal Information
Name ESRA
Submission Date 17/09/2017
Time Capsule Date 17/10/2017
Sex Male

The main message is:

"AIESEC için vazgeçme bil ki onu b?rakt???n zaman sendr kendini bulmakta ve geli?tirmekte zorlanacaks?n. Buras? senin yerin bir daha belli de bulamayaca??n bir yer en güzel ve en büyük deneyim. Çok çal?? bu kongrede hissetti?in eksikli?i gider. Ve unutma kimse buraya hata yapmadan gelmiyo. Ailelerini b?rak?p buraya geliyorlar. Ölüsü oluyor geliyor hepsi dünya bar??? için insanlar?n geli?imi için e?er sen b?rak?rsan onlar niye bunu yapt?. Hiç bir zorunlulu?u yokken b?nu unutma onlara borçlusun!"

 
Time Capsule from Ceren submitted on 17/09/2017 Print E-mail
Tuesday, 17 October 2017 00:00

The following Time Capsule has been submitted by Ceren on 17/09/2017.

Personal Information
Name Ceren
Submission Date 17/09/2017
Time Capsule Date 17/10/2017
Sex Male

The main message is:

"16 Eylüldeki Ceren, ?uanki senden daha çok inan?yor sana. Zor bir süreç biliyorum, yoruldun belki umudun kalmad? belki a?l?yorsun ama ne olursa olsun, bunu yapmasayd?n daha iyi bir yerde olmayacakt?n. Bu ?ans? kendine vermek zorundas?n, bu senin hakk?n. Git yürüyü?e ç?k ve dü?ün, ezgiyi ara berkand? ara, destek iste. Sen kendine inan. Olmasa bile, böylesi dhaa iyi olacs?k içindir. Ben sana güveniyorum. Bunu kendine borçlusun."

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 32

Quick Contact


Why create a Time Capsule?

presentation
View our Presentation and find out
There are many reasons to create a Time Capsule. Did you want to send a message to future generations? To a friend? To a lover? You want to say something to someone but you do not have courage to say it now.
Think a little and you will find hundreds of reasons to make a Time Capsule.

Copyright © 2019. My Time Capsule. Designed by Shape5.com